Obszary tematyczne

Home / Start / Obszary tematyczne
  • Procesy adaptacyjne przedsiębiorstw w warunkach wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Przemiany w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Europie.
  • Rynki rolne w dobie integracji i globalizacji.
  • Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.
  • Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju lokalnym i regionalnym.
  • Wpływ sektora finansowego na rolnictwo, przemysł spożywczy, obszary wiejskie.
  • Logistyka jako czynnik rozwoju gospodarki.
  • Strategie dla biogospodarki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Zrównoważone rolnictwo dla biogospodarki.
  • Stan i wykorzystanie biogospodarki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.