Cele konferencji

Home / Start / Cele konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” po raz trzeci stworzy platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnych potrzeb gospodarki. Tematem przewodnim trzeciej edycji konferencji jest podjęcie dyskusji nad wyzwaniami dla biogospodarki, jej opcji strategicznych dla Polski, a także krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też w tegoroczna formuła obejmuje także konferencję “Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środokowo – Wschodniej” organizowaną przez IUNG–PIB w ramach projektu H2020-WIDESPREAD-BIOECON.

Dodatkowo jeden z paneli konferencji będzie poświęcony dyskusji młodych naukowców. Panel ten będzie kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie młodych naukowców”, która jest organizowana cyklicznie już od 2014 roku.